Quy định chi phí bảo hiểm công trình mới nhất

Chi phí bảo hiểm công trình là một trong những thứ được quan tâm nhất khi thực hiện một công trình xây dựng nào đó. Vậy định mức, biểu phí và cách tính loại chi phí bảo hiểm này ra sao? Tất cả những thông tin mà quý khách quan tâm đều sẽ được trang web chúng tôi giải đáp trong bài viết “Chi phí bảo hiểm công trình mới nhất” dưới đây.

Chi phí bảo hiểm công trình mới nhất gồm những hạng mục nào?

chi phí bảo hiểm công trình mới nhất

Theo quy định Luật xây dựng 2014 thì chi phí bảo hiểm công trình mới nhất trong hoạt động xây dựng bao gồm các loại:

1. Bảo hiểm trong các hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm:

 • Trách nhiệm về nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng;
 • Việc công trình đang trong thời gian xây dựng;
 • Các bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba;
 • Bảo hiểm với vật tư, vật liệu, phương tiện, thiết bị thi công, người lao động;
 • Bảo hiếm đối với bảo hành công trình xây dựng

Trong đó, đối với những hạng mục mà chủ thể bắt buộc mua bảo hiểm công trình theo quy định đó chính là:

 • Việc công trình đang trong thời gian xây dựng;
 • Bảo hiểm đối với người lao động đang thi công trên công trường;
 • Trách nhiệm nghề nghiệp đối với tư vấn đầu tư xây dựng;

Chi phí bảo hiểm công trình mới nhất

chi phí bảo hiểm công trình mới nhất

Đối với bảo hiểm công trình xây dựng được tính phí như sau đây:

Phí bảo hiểm bằng với Giá trị công trình  nhân với Tỷ lệ phí bảo hiểm. Trong khi đó Tỷ lệ phí bảo hiểm công trình xây dựng là mức phần trăm do Bộ tài chính quy định và đã được ghi rõ trong phụ lục số 7 của Thông tư số 329/2016/TT-BTC.

Tỷ lệ phí này thì phụ thuộc vào tỷ lệ rủi ro của công trình sau khi được các cán bộ của công ty bảo hiểm khảo sát.

Mức khấu trừ bảo hiểm công trình

Mức khấu trừ chi phí bảo hiểm công trình mới nhất đang trong thời gian xây dựng và áp dụng theo bảng sau hoặc bằng 5% giá trị tổn thất, tùy theo số nào lớn hơn:

Với đơn vị: triệu đồng

Giá trị của bảo hiểm Mức khấu trừ của loại “M” Mức khấu trừ của loại “N”
Với việc rủi ro thiên tai Với Rủi ro khác Với việc rủi ro thiên tai Với rủi ro khác
Tới 10.000

20.000

100.000

600.000

700.000

100

150

200

300

500

20

30

60

80

100

150

200

300

500

700

40

40

80

150

200

Để làm rõ các vấn đề về chi phí bảo hiểm công trình mới nhất, chúng tôi sẽ lấy ví dụ cho những phân tích trên như sau:

Đối với công trình giáo dục (cấp 3, không có tầng hầm) được xây dựng tại Tp Hà Nội, chi phí xây dựng trước thuế bằng 30 tỷ, chi phí thiết bị trước thuế bằng 2 tỷ.

Thì biểu phí bảo hiểm bằng 0.08%*(30 tỷ + 2 tỷ) bằng 25,6 triệu đồng

Với phụ phí bảo hiểm bằng 0.04%*(30 tỷ + 2 tỷ) bằng 12,8 triệu đồng

Với mức khấu trừ bằng (100.000.000 + 20.000.000)/1.1 bằng 109.090.909 đồng

=> Chi phí bảo hiểm công trình đang trong thời gian xây dựng trước thuế bằng 25.600.000 + 12.800.000 + 109.090.909 bằng 147.490.909 đồng

Chi phí bảo hiểm công trình đang trong thời gian xây dựng sau thuế bằng 147.490.909 x 10% bằng 162.240.000 đồng

chi phí bảo hiểm công trình mới nhất

Từ những phân tích trên chúng ta có thể thấy việc tham gia bảo hiểm công trình xây dựng là đảm bảo cho tài sản của các chủ đầu tư hay của các nhà thầu khi có những vấn đề không may mắn xảy ra với công trình họ đang quản lý. Do đó, để bảo vệ các công trình của mình, tránh những rủi ro có thể xảy ra đối với các chủ đầu tư và nhà thầu có thể tham khảo các loại bảo hiểm công trình xây dựng mới nhất.

Công trình quốc phòng có cần phải mua bảo hiểm công trình xây dựng mới nhất?

Theo các quy định tại Nghị định 119/2015/NĐ-CP thì:

Theo Điều 4: Những đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong các hoạt động đầu tư xây dựng

Trừ những công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước, các chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong các trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình như sau:

 • a) Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn của cộng đồng quy định tại Phụ lục 2 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì các công trình xây dựng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, những thay thế nếu có;
 • b) Các công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc các danh mục dự án thì phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về việc quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá các tác động môi trường và những kế hoạch bảo vệ môi trường và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có;
 • c) Công trình có các yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp thì theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Các nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của các công trình xây dựng từ cấp 2 trở lên.

Nhà thầu thi công xây dựng thì phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Cách tính chi phí bảo hiểm công trình mới nhất như thế nào đã được trang web chúng tôi tổng hợp thật cụ thể trong bài viết này. Bao gồm các loại biểu phí tương ứng, có thể được dùng chung cho rất nhiều loại công trình khác nhau. Hi vọng những thông tin được cung cấp trong bài viết thật sự hữu ích cho mọi người.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *