Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật thông tin greensquarediancity.com.vn cam kết sẽ luôn nỗ lực trong việc bảo mật thông tin người dùng trên website này.

1 – Những thông tin người dùng nào sẽ được thu thập?

Chúng tôi thu thập các thông tin sau đây từ người dùng khi người dùng truy cập và sử dụng website này:
  • Thông tin cá nhân cơ bản của người dùng.
  • Bình luận/ý kiến đóng góp của người dùng.
  • Thông tin về đường truyền Internet của người dùng.
  • Dữ liệu về hành động của người dùng trên website này.

2 – Chúng tôi thu thập các thông tin trên bằng cách nào? 

Chúng tôi sử dụng hệ thống và các công cụ tự động để thu thập các thông tin liên quan đến đường truyền internet và dữ liệu về hành động của người dùng. Khi người dùng để lại bình luận dưới những bài viết trên website này, chúng tôi sẽ thu thập và kiểm duyệt nội dung bình luận của người dùng. Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cá nhân của người dùng khi người dùng cho phép và tự nguyện cung cấp các thông tin trên bằng nhiều hình thức khác nhau.

3 – Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được như thế nào? 

greensquarediancity.com.vn cam kết chỉ sử dụng các thông tin người dùng thu thập được từ website này cho các mục đích sau:
  • Hoàn thiện website hơn về cả nội dung lẫn giao diện.
  • Xử lý các phản hồi của người dùng
  • Phân tích dữ liệu website
  • Giúp người dùng cập nhật tin tức mới nhất từ website cũng như các ưu đãi, chính sách mua hàng của dự án.