Những quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất

Bản vẽ hoàn công là những bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện các vị trí, kích thước, vật liệu và thiết bị được sử dụng thực tế (theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 06/2021/NĐ-CP). Để biết thêm quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất, hãy xem bài viết dưới đây

Các quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất

Quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất và vì sao cần lập những bản vẽ hoàn công nhà?

Vì bản vẽ thể hiện đúng những kích thước, chi tiết so với kích thước thiết kế ban đầu nên nó sẽ giúp chủ nhà biết rõ biết rõ hiện trạng, xác nhận thực tế những hạng mục công trình sau khi xây hay sửa chữa. 

Bên cạnh đó, những bản vẽ hoàn công cũng là giấy tờ để hoàn tất các công việc nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu. Là cơ sở cho các công việc quản lý của Nhà nước về mặt pháp luật, giúp xem những công trình có được thực hiện chính xác theo giấy phép xây dựng hay không.

Quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất và Vai trò của các bản vẽ hoàn công

quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất

Là những  giấy tờ hướng dẫn để chủ sở hữu khai thác sử dụng, cũng là những bản vẽ giúp cơ quan quản lý xác nhận và nắm được đầy đủ cấu trúc, thực trạng ban đầu của các công trình. Chính vì vậy, bản vẽ hoàn công là giấy tờ rất quan trọng và cần thiết. 

Mục đích chung của các bản vẽ hoàn công là đảm bảo việc khai thác, sử dụng đúng với khả năng thực tế của các công trình, qua đó có các biện pháp sửa chữa phù hợp. 

Quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất và bản vẽ hoàn công gồm những gì?

Theo các quy định của Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015, thì bản vẽ hoàn công bao gồm:

  • Các giấy phép xây dựng
  • Hợp đồng xây dựng của chủ công trình ký với những nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng (nếu có).
  • Báo cáo những kết quả khảo sát xây dựng
  • Báo cáo những kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng

Các yêu cầu của bản vẽ hoàn công

quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất

Phản ánh đúng những kết quả thực hiện thực tế thi công ngoài hiện trường. Tuyệt đối không được bỏ qua những sai số.

Phải được lập ngay lúc nghiệm thu, không được hồi ký hoàn công.

Phải được lập và được xác nhận theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Phải thể hiện được rõ những chỉnh sửa, thay đổi. Để sử dụng thuận tiện và chính xác nhất trong việc khai thác, sử dụng và bảo trì các công trình về sau.

Thời gian về lập bản vẽ hoàn thành công trình

Thời gian lập các bản vẽ hoàn công tối thiểu là 10 năm đối với những công trình thuộc dự án nhóm A. Đối với dự án thuộc nhóm B là 7 năm và 5 năm đối với công trình thuộc các dự án nhóm C.

Thời gian trên sẽ được tính kể từ khi đưa các hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

Quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất và lập bản vẽ hoàn công

– Trường hợp các kích thước, thông số thực tế của các hạng mục công trình, công trình xây dựng không vượt quá những sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì những bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên liên quan đóng dấu, ký xác nhận lên những bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công.

Nếu những kích thước, thông số thực tế thi công có thay đổi so với kích thước, thông số của những thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì cho phép nhà thầu thi công xây dựng ghi lại những trị số kích thước, thông số thực tế trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc bên dưới những trị số kích thước, thông số cũ trong tờ bản vẽ này;

– Trong các trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại những bản vẽ hoàn công mới, có khung tên bản vẽ hoàn công tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định tại Phụ lục 2B kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP;

– Đối với những bộ phận công trình bị che khuất phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc xác định kích thước, thông số thực tế trước khi tiến hành những công việc tiếp theo;

– Trường hợp nhà thầu liên danh thì các thành viên có trong liên danh có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực hiện, không được ủy quyền cho các thành viên khác trong liên danh thực hiện.

quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất

Các mẫu dấu bản vẽ hoàn công (hai mẫu)

Mẫu số một:

TÊN NHỮNG NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Ngày……tháng……năm……

Người lập bản vẽ

(Ghi ra họ tên, chức vụ, chữ ký)

Chỉ huy trưởng công trình hoặc giám đốc dự án

(Ghi ra họ tên, chữ ký)

 

Tư vấn giám sát trưởng

(Ghi ra họ tên, chức vụ, chữ ký)

Ghi chú: không áp dụng các hình thức hợp đồng tổng thầu xây dựng thi công xây dựng. Kích thước dấu thì tùy thuộc kích cỡ chữ.

Mẫu số hai:

TÊN NHÀ NHỮNG THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Ngày……tháng…..năm…..

Người lập

(Ghi ra họ tên, chức vụ, chữ ký)

Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của nhà thầu phụ

(Ghi ra họ tên, chữ ký)

Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của tổng thầu

(Ghi ra họ tên, chữ ký)

 

Tư vấn giám sát trưởng

(Ghi ra họ tên, chức vụ, chữ ký)

Ghi chú: áp dụng những hình thức hợp đồng tổng thầu xây dựng thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thì thuộc kích cỡ chữ.

Trên đây là bài viết về quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất. Hy vọng bài viết trang web chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho bạn trong công việc và cuộc sống.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *